Komenda Hufca

Komenda Hufca Kielce-Powiat

  • phm. Olga Zawodnik-Purtak – Komendant Hufca Kielce-Powiat

olga.zawodnik-purtak@zhp.net.pl tel. 508-150-122

  • hm. Izabela Paszowska – Zastępczyni Komendantki ds. kształcenia

izabela.paszowska@zhp.net.pl

  • phm. Jakub Szczepański – Zastępca Komendantki ds. pracy z kadrą

jakub.szczepanski@zhp.net.pl

  • pwd. Jowita Kiślak – Skarbniczka Hufca

jowita.kislak@zhp.net.pl

  • phm. Krzysztof Miernik – Członek Komendy ds. organizacyjnych

krzysztof.miernik@zhp.net.pl

  • pwd. Bartłomiej Jasek – Członek Komendy ds. kwatermistrzowskich

bartlomiej.jasek@zhp.net.pl

  • pwd. Wiktoria Szcześniak – Członkini Komendy ds. programu

wiktoria.szczesniak@zhp.net.pl