Komenda Hufca

Komenda Hufca Kielce-Powiat

  • phm. Olga Zawodnik-Purtak – Komendant Hufca Kielce-Powiat

olga.zawodnik-purtak@zhp.net.pl tel. 508-150-122

  • hm. Izabela Paszowska – zastępca komendanta ds. kształcenia

izabela.paszowska@zhp.net.pl

  • pwd. Jakub Szczepański – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą

jakub.szczepanski@zhp.net.pl

  • pwd. Jowita Kiślak – skarbnik Hufca

jowita.kislak@zhp.net.pl

  • pwd. Krzysztof Miernik – członek komendy ds. organizacyjnych i ewidencji

krzysztof.miernik@zhp.net.pl

  • pwd. Beata Todorowska – członek komendy ds. promocji

beata.todorowska@zhp.net.pl

  • pwd. Bartłomiej Jasek – członek komendy ds. kwatermistrzowskich

bartlomiej.jasek@zhp.net.pl