Nasze działania

Wydarzenia odbywające się cyklicznie:

– Akcja „Harcerski Start” – co roku we wrześniu spotykamy się, aby powitać nowych członków i zainaugurować nowy rok harcerski,

– „Turystyka (nie tylko) dla przewodnika” – październikowy rajd, podczas którego odwiedzamy i poznajemy kolejne miejsca powiatu kieleckiego,

– Święto Hufca Kielce-Powiat – od 15 lat na początku listopada świętujemy nadanie Hufcowi Kielce-Powiat imienia Edmunda Massalskiego, harcmistrza, przyrodnika, pedagoga; ma wtedy miejsce uroczysta msza święta, a następnie gra miejska; ostatnia edycja wydarzenia (w 2019 r.) zgromadziła 250 osób.

– Zlot Betlejemski w Zakopanem – co roku liczna reprezentacja Hufca bierze udział w Zlocie, którego najważniejszym punktem jest odebranie Betlejemskiego Światła Pokoju. Sztafetę Światła gromady i drużyny kontynuują w swoich środowiskach, przekazując je do szkół, kościołów, urzędów, domów prywatnych. Podczas przekazania Światła na Głodówce w 2019 r. nasz hufiec reprezentowało 300 harcerzy.

– Zimowy Biwak Zuchowy Hufca Kielce-Powiat – na zakończenie pierwszego półrocza odbywa się biwak dla najmłodszych połączony z balem karnawałowym; zuchy mają możliwość zabawy i nauki w swoim gronie.

– Zimowy Biwak Harcerski Hufca Kielce-Powiat – na zakończenie pierwszego półrocza odbywa się również biwak dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.

– Rajd Świętego Jerzego – coroczny rajd odbywający się w okolicach 23 kwietnia, czyli dnia imienin św. Jerzego – patrona wszystkich skautów na świecie.

– Zlot Hufca Kielce-Powiat – trzydniowa, największa impreza hufcowa, odbywająca się co roku na terenie bazy hufca w Suchedniowie. Zuchy i harcerze nocują pod namiotami, zdobywają sprawności i nowe doświadczenia.

W naszym Hufcu przywiązujemy bardzo dużą wagę do wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Nasi harcerze dbają o groby bohaterów i miejsca pamięci narodowej, trzymają warty, składają kwiaty podczas uroczystości patriotycznych. Na patronów swoich drużyn wybierają bohaterów (Wybranieccy, Jakub Szelest, Bolesław Boczarski Jurand, Tadeusz Kościuszko).

Udzialają się również w wielu akcjach charytatywnych:

– zbiórka funduszy z okazji Dnia Papieskiego dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która organizuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży,

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

– zbiórki żywności dla ubogich rodzin (w porozumieniu z miejscowymi GOPS),

– zbiórki koców I karmy dla zwierząt w schroniskach.

Hufiec prowadzi także działalność edukacyjną. Organizujemy szkolenia kadry:

– kursy drużynowych dla nauczycieli,

– kursy przewodnikowskie 16+, które są niezbędne do realizacji zadań na stopień instruktorski przewodnika,

– warsztaty doskonalące dla kadry (m. in. z instrumentów metodycznych)

– kursy pierwszej pomocy przedmedycznej (we współpracy z innymi hufcami)

– kursy funkcyjnych (m. in. niepełnoletnich przybocznych, zastępowych),

– cykliczne szkolenia z procedur antycovidowych.