Zespoły Hufca

Zespół programowy

 • pwd. Wiktoria Szcześniak HO- przewodnicząca wiktoria.szczesniak@zhp.net.pl
 • phm. Jakub Szczepański
 • pwd. Julita Wiśniewska HO
 • pwd. Piotr Parkita HO
 • ćw. Filip Ciepluch
 • dh. Maciej Dobosz
 • pion. Marta Śledzik
 • pwd. Seweryn salwa HO

Zespół kwatermistrzowski

 • pwd. Bartłomiej Jasek HR – kwatermistrz, bartlomiej.jasek@zhp.net.pl
 • pwd. Piotr Parkita HO
 • Paweł Parkita
 • Sebastian Salwa
 • Seweryn Salwa HO

Zespół IT

 • pwd. Bartłomiej Jasek HR
 • Bartosz Zatorski HO
 • pwd. Antoni Gregulski