Zespoły Hufca

Zespół programowy

 • pwd. Jakub Szczepański – przewodniczący, jakub.szczepanski@zhp.net.pl
 • Dominika Moćko HO
 • Wiktoria Szcześniak sam.
 • pwd. Piotr Parkita HO
 • pwd. Bartosz Kiniorski HO
 • pwd. Bartłomiej Jasek HR

Zespół kwatermistrzowski

 • pwd. Bartłomiej Jasek HR – kwatermistrz, bartlomiej.jasek@zhp.net.pl
 • pwd. Piotr Parkita HO
 • Paweł Parkita
 • Sebastian Salwa
 • Seweryn Salwa HO