Kontakt

Kontakt:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce-Powiat

Ul. Ks. Józefa Marszałka 30 26-001 Masłów

Tel. 508 150 122

Dane do faktury:

ZHP Chorągiew Kielecka

Ul. Pańska 1 a

25-811 Kielce

NIP: 657-038-65-25

Konto bankowe :

Bank BPS S.A. o/Kielce

•podstawowe : 75 1930 1800 2004 0040 5469 0001 (wpłaty na wydarzenia, darowizny)

• do składek: 51 1930 1800 2630 0601 1161 0003 (składki członkowskie)